Grundvand kan give problemer

Vi oplever desværre nogle gange, at grundvandet stiger efter vi har separatkloakeret. Det sker, fordi vores gamle rør var blevet utætte og fungerede som drænrør. Grundvandet trængte ind i røret og grundvandsniveauet blev dermed holdt kunstigt nede. Det betød så også, at mange tusinde liter grundvand unødigt blev ledt til vores renseanlæg og renset.

Vi er selvfølgelig ikke interesserede i at rense grundvand, da rensning af vand er dyrt. Utætte rør giver desuden også mulighed for at spildevand trænger ud af røret. Derfor lægger vi selvfølgelig tætte rør ned, når vi fornyer kloakken.

Det betyder så også at grundvandsniveauet ikke længere holdes nede, men stiger til et højere, naturligt, niveau. Rent logisk stiger det til samme niveau som da kloakledningerne var tætte, men det kan give problemer – specielt ved kældre.

Det er derfor vigtigt at tage eventuelle revner mv. i kældermuren alvorligt. Selvom det ikke har givet fugt de sidste ti år, kan der komme noget nu, når grundvandet ikke ledes bort.

Grundvand