Husk at sikre din kælder

Ved fælleskloakering løber regnvand og spildevand i samme rør. Det er regnvand fra veje, tage og indkørsler. Det er rigtig meget vand.

Når vi separatkloakerer, laver vi to rør; ét til regnvand og ét til spildevand. Vores rør kan tilsammen rumme den mængde, vi forventer kommer fra dig og ovenfra. Spildevandsrøret er mindst og som regel på størrelse med en fodbold. Regnvandsrøret er mindst dobbelt så stort.

MEN – og det er et stort men. Når vi lige har fornyet kloakken, kobler vi dit spildevandsrør på vores spildevandsrør. Så længe du og dine naboer ikke har adskilt regnvand fra spildevand på jeres egne grunde, vil alt regnvand fra tage og indkørsler stadig løbe ned i vores spildevandsledning. Dermed kan den hurtigt blive fyldt – også hurtigere end det gamle fællesrør blev. Derfor er der øget risiko for vand i kælderen, når vi lige har fornyet kloakken.

Vi gør, hvad vi kan for at afhjælpe, men hvis der kommer skybrud kan det lille kloakrør ikke følge med. Du har som husejer selv ansvaret for at sikre din kælder og de ting, du har stående dernede.

For at afhjælpe er der to muligheder:

1) Hele området sørger for at få separeret hurtigst muligt, så intet regnvand kommer i spildevandsledningen. Det er den løsning, vi helst ser, da vi som transportør af vandet dermed hurtigt får fordelene ved separatkloakering. Det kan dog være svært at overbevise 200-600 husstande om at få det gjort øjeblikkeligt, når kommunen har givet et år til det i påbuddet.

2) Du kan installere et højvandslukke eller pumpebrønd, for at sikre dig imod tilbageløb fra kloakken. Du kan læse mere om højvandslukke her - og om pumpebønde her. Kontakt en autoriseret kloakmester for konkret råd og vejledning.

Vores budskab er her, at i overgangsperioden er systemet sårbart og du som husejer har selv ansvaret for at sikre din ejendom.