Du kan sikre din kælder med en pumpebrønd

Hvis du har en kælder, er det dit eget ansvar at få den sikret mod oversvømmelser. Det gælder uanset om du bor i et område med separatkloak eller fælleskloak. Kontakt en autoriseret kloakmester for råd og vejlending til, hvad der vil være den bedste løsning for dit hus.

Måske er en pumpebrønd en god ide?

En pumpebrønd opsamler spildevandet fra kælderen. Det kan være fra et gulvafløb eller et badeværelse placeret i kælderen. Kort fortalt er en pumpebrønd et dybt hul udenfor huset. Heri er der placeret en pumpe, der kan pumpe vandet væk og ud i kloakrørene igen.

Når der er meget kraftigt regnvejr, bliver kloakken fyldt og vandet kan blive presset ind i dine kloakrør på din grund. Hvis du ikke har en pumpebrønd eller højtvandslukke, vil vandet til sidst komme op igennem dit toilet og dine afløb.

 

Artboard 1 copy 2

Læs mere om, hvorfor vand i kælderen er noget lort

En pumpebrønd afhjælper at kloakvand kommer op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloaksystemet ikke kan nå at lede vandet væk hurtigt nok.

En pumpebrønd placeres udenfor dit hus der, hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud. Pumpebrønden er oftest en færdiglavet plastikskal, så du køber en samlet løsning med både brønd og pumpe. Pumpebrønden har et lufttæt dæksel, så du ikke bemærker lugten fra spildevandet.

En pumpebrønd kan være en god ide, hvis dine afløb inde i kælderen ligger lavt i forhold til kloakrøret ude i vejen. Pumpebrønden udenfor huset kan rumme en del spildevand. Hvis der ikke er plads i kloaksystemet under kraftigt regnvejr, bliver spildevandet (blandet med regnvandet) i pumpebrønden og pumpes først ud, når der igen er plads.

Kontakt en kloakmester

Der er krav til den pumpe, der skal pumpe spildevandet væk. Det er fx vigtigt, at den er mærket og godkendt til spildevand. Hvis du ikke installerer den korrekte pumpe, tæres den hurtigt op og går i stykker. Derfor skal du kontakte en autoriseret kloakmester og få konkret vejledning i valg af pumpe.

Fordele

  • Du undgår at få vand fra kloakken op igennem afløb eller toiletter i kælderen.
  • En pumpebrønd er den bedste og sikreste løsning, da den kan rumme et par dages spildevand fra dit hus.
  • Brønden kan opsamle en del vand, så du kan i et vist omfang stadig bruge vand i kælderen, selvom det regner kraftigt, og brønden ikke kan pumpe vandet videre ud i kloakken.

Ulemper

  • Det er den dyreste løsning.
  • Du skal jævnligt kontrollere, om pumpen kører, som den skal.
  • Pumpebrønden skal også jævnligt gøres ren, f.eks. ved at spule den med en haveslange.

Kilde: bolius.dk (https://www.bolius.dk/pumpebroend-18879/)