Vi fornyer når nødvendigt

Gamle kloakrør er lavet af beton eller ler. Efter mange års brug begynder rør at tære og revne eller samlingerne bliver dårlige. Revnede rør betyder, at røret mister stabilitet og kan kollapse til fare for bilisterne ovenover. Revner betyder også, at der kan komme grundvand ind. Det render med til renseanlægget og bliver renset til ekstra udgift for os.

Alderdom betyder kikkertundersøgelse

Vi har selvfølgelig registreret, hvornår rørene er lagt i jorden. Når levetiden på de 50-70 år begynder at rende ud, laver vi kamerainspektioner af rørene og vurderer tilstanden. Hvis de er klar til udskiftning, starter vi et projekt.

Levetiden på rørene ligger altså til grund for planlægningen, når vi udpeger, hvilke områder vi skal fokusere på de næste år. Her er det de dårligste rør først – eller hvor vi kan klimasikre et større område mod fx oversvømmelser. Kriterierne for, hvordan vi skal bestemme projekternes rækkefølge fastlægges i kommunens spildevandsplan.

Det er altså ikke en dartpil og kommunekort, der afgør, hvor vi graver. Vi udskifter, hvor det er nødvendigt.

 

Her har vi en ældre sag, 50 cm i diameter, lavet af beton, og som befinder sig 3,5 meter nede i jorden.

Efter mange års brug begynder kloakrør at tære og revne, eller samlingerne bliver dårlige. Revner betyder, at røret mister stabilitet og kan kollapse til fare for bilisterne ovenover. Revner betyder også, at der kan komme grundvand ind, som det er tilfældet hos vores tissende makker her. Vandet render med til renseanlægget og bliver renset til ekstra udgift for os.

For at finde frem til utætheder er TV-inspektioner en uvurderlig hjælp. For selvom vores medarbejdere er skarpe, har de desværre ikke lasersyn.

Internt har et par af vores folk givet den tilnavnet ”Den tissende ledning” (Bonusinfo: Hos fagfolk hedder det ledninger og ikke rør). Snart får den tissende ledning hjælp til at holde tæt, når vi får lappet hullet.

 

 

Er det kritisk, så graver vi

Det kan godt være, vi opdager, at tilstanden i et kloakrør er kritisk – og så reagerer vi selvfølgelig. Nogle gange reparerer vi kloakrøret. Så graver vi ned og erstatter nogle meter.

Andre gange opdager vi, det er et større stykke, den er gal med. Så skal opgaven i udbud, der skal laves projekter mv. Det beregner vores ingeniører efter størrelse og tilstand