Fisk ville vælge regnvand

Når vi deler regnvand og spildevand, giver også en gevinst for miljøet og vores dyreliv omkring i steder, vi udleder. 

Overløb betyder pladsproblemer

Ved store regnskyl bliver kloakrørene fyldte og så er det enten kældre eller ventiler, der skal til. Når pladsen i kloakrøret er opbrugt og der kommer mere til, kommer der tryk på - og vandet vil finde en udvej. Umiddelbart er der tre muligheder:

  1. Spildevandet kommer op af kloakdækslerne til stor fare for trafikanter.
  2. Spildevandet kommer op af toiletter og afløb inde i huse til stor gene for beboerne.
  3. Spildevandet bliver lukket ud igennem ventiler - et såkaldt overløb - i et nærliggende vandløb.

Vi har traditionelt brugt mulighed nummer tre med at indbygge ventiler i systemet, så vandet kan komme væk. Når der kun er ét rør, vil vi skulle lukke spildevand opblandet med regnvand ud i åerne, og det er ikke godt for biodiversiteten omkring vores udløb.

Mulighed nr 4: regn for sig

Kan vi adskille regnvand fra spildevand, kan vi nøjes med at lukke regnvand ud i åen – og det skader ikke naturlivet. Derfor separerer kloakken i to rør: et til regnvand og et til spildevand. Spildevandet ender på vores renseanlæg og regnvandet i vandløbet. 

Og hvis vi spurgte vores fisk og andet dyreliv i vandløbet, ville de nok foretrække separatkloakering.