Vi kommer om et års tid

Et års tid inden vi kommer og fornyer kloakken i dit område, sender vi et brev ud.  Det gør vi for at give dig som husejer god tid til at forberede dig. Som grundejer står du nemlig selv med udgiften til kloakering på din egen grund.

Måske har du planer om at omlægge haven eller udskifte fliser i indkørslen. Her kan du med fordel snakke med en autoriseret kloakmester om mulighederne for at separatkloakeret på din egen grund allerede nu.

Har du planer, så tag en snak med en autoriseret kloakmester om mulighederne for at separere allerede nu.

Kloakken er nedslidt

Når vi sender breve ud til dit område, er det fordi, vi har vurderet, at kloakken er moden til udskiftning. Når kloakken alligevel er klar til udskiftning, fornyer vi med separatkloakering.

Læs mere her om vores bagrund for at forny kloakken

Omkring et halvt år inden vi går i gang med graveprojekter, modtager du et varsel om påbud fra kommunen på at skulle seperere regnvand og spildevand på din egen grund. Efter vi har fornyet kloakken i dit område, vil du modtage et påbud fra kommunen med en deadline for, hvornår du skal have separatkloakeret på din egen grund. Du skal altså ikke have gjort noget på din grund inden vi starter. Det før du efterfølgende tid til.

Læs her om hvorfor det er en god ide at gøre noget inden.

Du får mere info cirka en måned inden

Du får mere information om projektet cirka en måned inden vi starter gravearbejdet. Når vi for alvor nærmer os, vil du også blive inviteret til et informationsmøde.

Har du spørgsmål i mellemtiden, så giv os et kald.