Det virker først, når alle har separeret

Når vores projekt lige er færdigt, har vi koblet din kloakledning til vores kloakledning. Så længe du ikke har fået separeret på din egen grund, vil alt dit regnvand stadig løbe i spildevandskloakken.

Det gamle rør var større end det nye spildevandsrør, og derfor kan regnvand give problemer i det efterfølgende år efter vi har separatkloakeret.

Derfor er det rigtig vigtigt så hurtigt som muligt at få regnvand over i det nye store regnvandsrør.

Kloakken er et fællesskab

Vær opmærksom på, at det først virker, når sidste mand har lavet adskillelsen af regnvand og spildevand på egen grund. Så selvom du har været den første på vejen, vil der stadig kunne komme oversvømmelser hos dig indtil al regnvand er ude af spildevandsledningen.

Det kan virke som en dårlig aftale, men kloakken er nu engang ét langt rør. Derfor arbejder vi også på højtryk for at få separatkloakeret hele områder hurtigst muligt.

Læs mere om, hvorfor separatkloakering er en god ide.

Hvis du virkelig ikke vil have oversvømmelser, så skal du sikre din kælder. Få en autoriseret kloakmester til at rådgive dig om dine muligheder. Hvis du har kælder, er det risikabelt et lade være.

Læs mere om, hvorfor et du skal sikre din kælder.

Husk at den kloakmester, der udfører arbejdet inde på din grund, skal færdigmelde arbejdet til kommunen.