En faskine kan være et alternativt

En faskine er et hulrum i jorden, som regnvandet fra taget og indkørslen/terrassen ledes hen. Hulrummet kan være fuldt med sten eller en færdigstøbt plastkasse. Når vandet kommer ind i faskinen, vil det med tiden synke stille og roligt ned i jorden.

Faskiner understøtter derfor vores ønske om, at regnvandet nedsiver der, hvor det falder. Det er nemlig et vigtigt element i vandet kredsløb – uden nedsivning bliver vores grundvandsdepoter ikke fyldt op – og så kan vi ikke hente det som drikkevand om mange år.

Læs mere om vandets kredsløb på vandetsvej.dk

Desuden sørger en faskine for, at regnvandet ikke kommer i kloakken.

Læs mere om, hvorfor vi skal undgå regnvand i kloakken her

 

Artboard 1 copy

Få hjælp til den rigtige type

Fordi faskiner virker ved at nedsive regnvandet, er grundvands- og jordforholdene vigtige. Er grundvandet naturligt højt i dit område, vil vandet ikke kunne nedsive. Så får du oversvømmelser på græsplænen i stedet for. Leret jord nedsiver langsommere end sandet jord. Størrelsen og egnetheden kan fastslås med en jordprøve – også kaldet en infiltrationstest eller nedsivningstest.

For at finde ud af jordtype, vandmængde fra taget og den rigtige type faskine for dig, kan du kontakte enten et byggemarked, en faskineproducent eller en autoriseret kloakmester.

 

Fordele:

  • En faskine er en nem og relativt billig måde at få ledt regnvand bort på. En faskine er især en god idé på steder, hvor det er besværligt og dermed dyrt at slutte afløbssystemet til den eksisterende kloak. En faskine aflaster kloaksystemet og rensningsanlægget.
  • En faskine er miljøvenlig, fordi den bidrager til at gøre grundvandet renere på grund af de ekstra mængder regnvand, som ledes til grundvandet. En enkelt faskine i en villahave har måske ikke i sig selv den store betydning, men hvis alle villaer i et område får faskiner, vil det have betydning for grundvandet.

Ulemper:

  • En faskine kræver jævnligt tilsyn og vedligeholdelse.

 

Kilde: Bolius.dk (https://www.bolius.dk/bliv-klogere-paa-hvad-en-faskine-er-19268/)

 

Har du allerede en faskine og skal have separatkloakeret?

Nogle af vores kunder har allerede en faskine på grunden. Vi får jævnligt spørgsmål om de nu skal skrotte faskinen og separatkloakere til vores regnvandsrør. Som udgangspunkt kan du beholde din faskine. Du skal se de betingelser, kommunen har opsat i godkendelsen af faskinen, dengang du fik den.

Set fra vores side, skal du bare ikke udlede regnvand i vores kloakrør.

Overvejer du en faskine i forbindelse med din separatkloakering?

Det kan være dyrt at skulle grave en regnvandsledning ned hele vejen rundt om huset. Derfor kan det være en mulighed med en faskine.

Reglerne for faskiner på privat grund er forskellige i Varde og Esbjerg kommuner. Derfor er det vigtigt, du kontakter kommunen og får en snak om dine muligheder.

Læs mere om faskiner i Esbjerg Kommune

Læs mere om faskiner i Varde Kommune

En faskine kan være en rigtig god ide, men som udgangspunkt er kloakeringen på din grund et anlæggende mellem dig og kommunen.